Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)Russian (CIS)English (United Kingdom)
Strona Główna Duchowość Modlitwy Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Zdjęcia

Nowe Zdjęcia

Tolkmicko
Wartburg

Losowe Zdjęcie

Bochnia 201...
Nowenna do Najświętszego Serca Pana Jezusa PDF Drukuj Email
Wpisany przez nadesłała Maria Z.   
wtorek, 05 czerwca 2012 16:03
alt(odmawiana od środy przed uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa do czwartku  przed uroczystością Najświętszego Serca Pana Jezusa)
 
Dzień pierwszy – środa 
..."Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Al.-bowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie". (Mt 11, 28-30)
 
Rozmyślanie nad powyższym fragmentem Pisma Świętego.
Modlitwa:
...Panie Jezu, wlej we mnie swego Ducha i swoje życie, zawładnij całą moją istotą, aby moje życie było odblaskiem Twego życia. Daj mi promieniować Tobą, mieszkaj we mnie, a wszyscy, których spotkam, będą mogli przy mnie odczuć Twoją obecność. Patrząc na mnie, niech widzą tylko Ciebie samego, o Panie. Mieszkaj we mnie, a wtedy będę mógł promieniować tak jak Ty, bym z kolei mógł być światłem dla innych, światłem, które całkowicie od Ciebie pochodzi. To Ty przeze mnie będziesz innych oświecał. I tak moje życie stanie się chwałą Twojego majestatu, chwałą, w której masz upodobanie, gdy sprawisz, że będę promieniował Tobą na wszystkich, którzy mnie otaczają, jaśniejąc pełnią miłości mojego serca. Amen Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa 
Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami.  Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami. Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami. 
 Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami.  
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami.   
Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami.    
 
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami.  
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami. 
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich świętych, zmiłuj się nad nami.  
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.    
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,   zmiłuj się nad nami.
K: Jezu cichy i pokornego serca. 
W: Uczyń serca nasze według Serca Twego.                                   
Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa: daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia, i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna Swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.
 
Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 
O Jezu najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas, korzących się u stóp Twego ołtarza. Twoją je-steśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy. Oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu Twemu, aby jeszcze ściślej zjednoczyć się z Tobą. Wielu nie zna cię wcale; wielu odwróciło się od Ciebie, wzgardziwszy przykazaniami Twymi. Zlituj się nad jednymi i drugimi, o Jezu Najłaskawszy i pociągnij wszystkich do Świętego Serca Swego. Królem bądź nam, o Panie, nie tylko wiernym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, a-le i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili. Spraw, aby do domu rodzicielskiego wrócili co prędzej i nie zginęli z nędzy i głodu. Króluj tym, których albo błędne mniemania uwiodły, albo niezgoda rozdziela; przywiedź ich do przystani prawdy i jedności wiary, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden pasterz. Użycz Kościołowi Twemu bezpiecznej wolności. Udziel wszystkim narodom spokoju i ładu. Spraw, żeby ze wszystkiej Ziemi, od końca do końca, jeden brzmiał głos: Chwała bądź Bożemu Sercu, przez które stało się nam zbawienie. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.
 
Dzień drugi – czwartek
...."Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom". (Łk 6, 20-23)
Rozmyślanie nad powyższym fragmentem Pisma Świętego.
Modlitwa i litania - tak jak w pierwszym dniu nowenny.
 
Dzień trzeci – piątek
..." Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, kto bierze twoje". (Łk 6, 27-30)
 
....."Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie! Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dob-rze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny". (Łk 6, 31-36)
Rozmyślanie nad powyższymi fragmentami Pisma Świętego.
Modlitwa i litania - tak jak w pierwszym dniu nowenny.
 
Dzień czwarty – sobota     
...."Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie  wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie". (Łk 6, 37-38)
Rozmyślanie nad powyższym fragmentem Pisma Świętego.
Modlitwa i litania - tak jak w pierwszym dniu nowenny.
 
Dzień piąty – niedziela
..."Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel". (Łk 6, 39-40)
Rozmyślanie nad powyższym fragmentem Pisma Świętego.
Modlitwa i litania - tak jak w pierwszym dniu nowenny.
 
Dzień szósty – poniedziałek
..."Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu: 'Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku', gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata". (Łk 6, 41-42)
Rozmyślanie nad powyższym fragmentem Pisma Świętego
Modlitwa i litania - tak jak w pierwszym dniu nowenny.
 
Dzień siódmy – wtorek ....."Nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo: nie zrywa się fig z ciernia ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta". (Łk 6, 43-45)
Rozmyślanie nad powyższym fragmentem Pisma Świętego
Modlitwa i litania - tak jak w pierwszym dniu nowenny.
 
Dzień ósmy – środa
..."Czemu to wzywacie Mnie: 'Panie, Panie', a nie czynicie tego co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do Mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom: wkopał się głęboko i fundament założył na skale. Gdy przyszła powódź, potok wezbrany uderzył w ten dom, ale nie zdołał go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy potok uderzył w niego, o razu runął, a upadek jego był wielki". (Łk 6, 46-49)
Rozmyślanie nad powyższym fragmentem Pisma Świętego
Modlitwa i litania - tak jak w pierwszym dniu nowenny.
 
Dzień dziewiąty – czwartek
..."Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać  dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to co dobre tym, którzy Go proszą". (Mt 7, 7-11)
Rozmyślanie nad powyższym fragmentem Pisma Świętego
Modlitwa i litania - tak jak w pierwszym dniu nowenny.
 
JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval
Witryna przygotowana przez Sebastiana Pieczyńskiego. Projekt wyglądu Templatka.pl